CAO | Promotion Partners

CAO

Promotion Partners Group werkt sinds 2003 met een eigen CAO die is afgesloten met een aantal collega bureaus. Een CAO is een schriftelijke collectieve arbeidsovereenkomst, waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, zoals salaris, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen etc.

Promotion Partners Group is als lid aangesloten bij brancheorganisatie ISP & HS; International Sales Promotion & Hospitality Services. Wanneer een werknemer in dienst treedt bij een onderneming die als lid is aangesloten bij de werkgeversvereniging ISP&HS, ontvangt hij/zij direct bij zijn of haar indiensttreding een exemplaar van de CAO. Deze CAO is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De organisatie ISP & HS is in augustus 2001 opgericht om de belangen op sociaal, economisch en arbeidsvoorwaardelijk terrein van de bij haar aangesloten werkgevers te behartigen; overwegende dat partijen vanuit het oogpunt van concurrentiegelijkheid de dringende behoefte hebben de branche te reguleren van enige non-professionaliteit dan wel van illegaliteit.

Bekijk onze CAO hier!